Kiropraktor

Hva er kiropraktikk?

«Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.»
– Norsk Kiropraktorforening 2013

Kiropraktorer er offentlig godkjent, autorisert helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar på lik linje med fastlege, manuellterapeuter, tannleger og psykologer. Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel-skjelettlidelser og fungerer som primærkontakter. Man kan oppsøke en kiropraktor direkte, uten legehenvisning, for utredning, behandling og forebyggende tiltak.

Kiropraktorer kan henvise til røntgen, MR, CT og diagnostisk ultralyd.

Kiropraktorer har henvisningsrett til legespesialist, f.eks. ortoped og nevrolog.

Kiropraktorer kan sykemelde opp til 12 uker for muskel/skjelettplager.

Utdanning

Kiropraktorutdanningen gir en mastergrad i kiropraktikk. Det er 5 års skolegang og 1 år turnus. Man kan da bli fullverdig medlem at Norsk Kiropraktorforening (NKF). Dette er et kvalitetsstempel for kiropraktorer og viser at man har fullført både utdanningen og turnusperioden tilfredsstillende.

Hvem går til kiropraktor?

Ryggplager er den vanligste årsaken til at folk søker hjelp hos kiropraktor blant befolkningen, mens det i mindre grad er kjent at kiropraktorer også behandler alle andre tilstander hvor det er feilfunksjon og smerte i hele bevegelsesapparatet. Dette kan du lese mer om under «tjenester».

Kiropraktoren undersøker og behandler pasienter i alle aldre fra tidlig spedbarnsalder til alderdom.