Behandling av mor og barn

Plager hos spedbarn, barn og ungdom

1. Spedbarn
Babyer er laget for å tåle påkjenningene med å bli født, men noen ganger kan påkjenningene bli ekstra store. Dersom barnet blir født med keisersnitt, vakuum eller tang kan dette føre til spenninger i muskel- og skjelettsystemet til barnet. Dersom barnet har ligget trangt eller i samme posisjon i magen over lengre tid kan dette også føre til spenninger.

Kolikk er et velkjent ord for de fleste og det brukes ofte av helsepersonell for å forklare gråt hos babyen. Kolikk sier lite om årsaken til gråt, men beskriver en situasjon hvor «en ellers frisk baby gråter i minst tre timer, minst tre dager i uken over minst tre uker». En kiropraktor vil alltid gjøre en grundig sjekk av barnet for å lete etter en mulig forklarende årsak til at babyen gråter. Kiropraktoren kan behandle stivheter og spenninger i barnets muskel- og skjelettsystem.

Tegn på at babyen din kan ha plager i muskel- og skjelett systemet:

 • Mye gråt
 • Mye uro og «kaving»
 • Tvangsleie
 • Favorittside
 • Ammeproblemer (favorittbryst eller sugeproblemer)
 • Skjevheter (ligger ikke rett eller skjevt hode)
 • Uvanlig «sterk» rett etter fødsel
 • Presser seg bakover i bro, vanskeligheter med å slappe av
 • Forstyrret søvn
 • Forsinket motorisk utvikling
 • Vanskeligheter med å løftehodet i mageleie

2. Barnehagebarn

Et barns bevegelsesmønster er i utvikling helt til de er fire år. Barn i denne alderen skal fortsette å utvikle både grov- og finmotorikk. Fall fra mindre eller større høyder som gjør at barnet har vondt i en periode etterpå kan forandre bevegelsesmønsteret da de må kompensere for smertene. Stort sett går dette bra, men dersom man kompenserer over lengre tid kan dette føre til spenninger og stivheter i muskel og skjelettsystemet. Vi er laget for å være i bevegelse og man ser at barn i større og større grad kan få «voksenplager» pga statiske stillinger i forbindelse med bruk av nettbrett og smarttelefoner.
Tegn på at barnet ditt kan ha plager i muskel og skjelett systemet:

 • Kroppsspråk (tar seg til hode, nakke eller rygg)
 • Halting
 • Endret gangmønster
 • Skjevhet i nakke eller rygg
 • Forskjell på benstilling, en fot peker ut eller inn
 • Forsinket motorisk utvikling
 • Irritabilitet
 • Dårlig søvn
 • Spenning i nakke eller brystrygg pga astma eller pustebesvær

3. Skolebarn

Bevegelsesmønsteret til barnet er nå etablert. Barnet har kanskje gått mange år i barnehage og vært vant til fri lek og masse aktivitet. Barn i skolealder har en langt mer stillesittende hverdag. I tillegg er det mye som skjer som i perioder kan gjøre at barnet er stresset: Lekser, prøver, venner, idrett, treninger. I stor grad kan barn tåle mye, men i perioder kan stress føre til spenninger i muskel og skjelettsystemet. Det er en myte at barn ikke kan få stivheter og spenninger i muskel- og skjelettsystemet. Forskning belyser at barn i ung alder tar mye reseptfri medisiner pga hodepine, nakke og ryggplager. Kombinasjon av behandling og øvelser gir mer langvarige resultater.

Tegn på at barnet ditt kan ha muskel- og skjelettplager:

 • Barnet ditt klager over smerter
 • Barnet tar seg til nakke, rygg eller hode
 • Barnet mister tålmodigheten eller virker mer irritabel
 • Dårlig holdning
 • Halting
 • Skjevheter
 • Spenning i nakke og brystrygg pga astma eller pustebesvær

4. Ungdom

Ungdomstiden er en tid preget av mange faktorer. Hormonelle forandringer i kroppen, mange opplever økt sosialt press, økt treningspress, mye tid går med på skole og lekser og så å si alle tilbringer en del tid på nettbrett og smarttelefoner.

Det er vanlig at foreldrene til barn i denne alderen oppsøker oss pga

 • Smerter i nakke, skuldre eller rygg
 • Hodepine
 • Migrene
 • Idrettsskader
 • Spenninger i kjeve pga tannregulering
 • Spenninger i brystrygg og nakke
 • Ønske om forebygging av plager