Akupunktur

Hva er akupunktur?

Akupunktur er en anerkjent kinesisk behandlingsmetode som har eksistert i århundrer, og benyttes ved en rekke ulike lidelser. Akupunktur, basert på tradisjonell kinesisk medisin (TKM), kan benyttes både for å forebygge og behandle akutte og kroniske plager.

Akupunktur er en trygg behandlingsform med svært få bivirkninger når den utføres korrekt og av akupunktører med god utdannelse. Vår akupunktør er medlem av Akupunkturforeningen som stiller strenge krav til sine medlemmer når det gjelder utdannelse. (www.akupunktur.no)

Ordet akupunktur kommer fra de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke.

Akupunktur er i Vesten kanskje mest kjent for sin smertedempende effekt, og effekt ved plager i muskler/skjelett, men har i virkeligheten et langt større bruksområde, Klassisk akupunktur kan også benyttes ved fordøyelsesbesvær, luftveisplager, menstruasjonsforstyrrelser og/eller smerter, stressrelaterte plager som søvnvansker, hodepine, anspenthet, indre uro. Videre kan man benytte akupunktur for ulike plager under svangerskap og fødselsforberedende akupunktur, migrene, hetetokter.

WHO har laget en liste over tilstander som er vanlig blir behandlet med akupunktur, se: http://akupunktur.no/id/135.0

Under akupunkturbehandlingen settes tynne, sterile engangsnåler i ulike akupunkturpunkter på kroppen. Vi har i underkant 400 akupunkturpunkter spredt i et system over hele kroppen. Hvilke punkter som blir valgt, varierer etter hvilken diagnose og plage pasienten har. Hver pasient får individuell, tilpasset behandling som bestemmes etter en grundig anamnese første gang, samt at akupunktøren vil se på tunge og kjenne på puls. Der akupunktøren ser det er nødvendig, vil pasienten få tilleggsbehandling som strøm (elektroakupunktur), moxa, kopping, ørepunkter og triggerpunktsbehandling/IMS (intramuskulær stimulering).

Gjør akupunktur vondt?

Mange lurer på om akupunktur gjør vondt og hvordan det kjennes ut. Dette er vanskelig å svare på da det er individuelt hvordan vi oppfatter stimuli i forskjellig grad og på forskjellig måte. Selve følelsen når nålen blir satt, beskrives som ett press eller en mild strålefølelse. De fleste synes det er veldig avslappende å få akupunktur. Akupunktøren tar seg god tid og tilpasser også behandlingen til de som har nåleskrekk, da settes ofte færre nåler. En akupunkturbehandling varer fra 20-40 minutter.