STENGT ETTER VEDTAK FRA HELSEDIREKTORATET

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av
virksomhet
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og
omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf.
første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat
regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta
helsemyndighetenes pålegg om smittevern:
a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) Kiropraktorer
c) Optikere
d) Fotterapeuter
e) Logopeder
f) Psykologer
g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
h) Virksomheter som utfører alternativ behandling
i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses
som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre
enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører,
tannpleiere mv

Kiropraktorklinikken 0-100

Behandling av muskel- og skjelettplager for pasienter i alle aldre.

Bli sett, hørt og ivaretatt.

Våre avdelinger

STEINKJER

Bogavegen 6,
7725 Steinkjer. 1.etg.
Tlf. 74 11 10 00
Mob. 91 90 22 58

Hva trenger du hjelp med?

Her kan du finne informasjon om forskjellige plager.

Vi har valgt ut noen av de tingene som vi ser mye av som kiropraktorer. Listen er ikke fullstendig.

Om du ikke finner det du leter etter og lurer på om ditt problem er noe vi kan hjelpe deg med, så ta gjerne kontakt på telefon eller mail.

Priser

Kiropraktor

Førstegangskonsultasjon - 710 kroner
Behandling - 470 kroner
Utvidet behandling - 570 kroner

Avbestilling må skje senest 24 før avtalt time. Ved ikke møtt eller ved for sen avbestilling belastes timen i sin helhet.